išrėžyti

išrėžyti
išrė́žyti tr. 1. rėžant gabalais, suvartoti, sukarpyti: Močiute mano, oi motinėle, neišrėžyki plonų drobelių LTR(Upn). Margos skrynios išvožytos, tankios drobės išrė́žytos (d.) Drsk. Plonos drobės išrėžyta, dovanos dalyta LTR(Šil). Žalios skrynios atvožytos, plonos drobės išrėžytos NS1188. O ir išrėžiau stuomenis, išdovanojau dieverims JV705. | refl. tr. Š. 2. išskirstyti rėžiais, atskirais sklypais: Laukai išrėžyti siauručiais rėžiais . | refl. tr.: Kaimas išsirėžė ir ganyklas, kiekvienas savo gyvulius ganė K.Bor. 3. (žemę) išskirstyti, išmėtyti įsiterpiančiais rėžiais: Be to, ir ponai taip žemes paskirstys ir išrėžys, kad ir toliau jus laikys savo rankose V.Myk-Put. 4. išraižyti juostomis, išvagoti: Tiktai į pietų šalį eidamas nuo pilės, matei tarpais aukštumėles, išrėžytas kloniais V.Piet. \ rėžyti; aprėžyti; įrėžyti; išrėžyti; nurėžyti; surėžyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išrėžyti — vksm. Stãlas naũjas, o jau išrėžytas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprėžyti — tr. sumažinti, apkarpyti: Aprėžys jūsų žemes, apkraus išperkamaisiais, sumokėsit trigubai daugiau, negu ta žemė verta V.Myk Put. rėžyti; aprėžyti; įrėžyti; išrėžyti; nurėžyti; surėžyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėžyti — tr. N skriestuvu nubrėžti, nužymėti: Nurėžau skrietuliu, nuskrieju R42. rėžyti; aprėžyti; įrėžyti; išrėžyti; nurėžyti; surėžyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pailgai — 1 pailgaĩ adv. išilgai: Akėja po du vilkiu skersai ir po du vilkiu pailgaĩ Ds. Išeję [pro vartus] ... ejo ūlyčia pailgai Vln156. Par dvi akėčias šniūrelį ažuema, skersai akėt nemožna, tik pailgaĩ Ob. Sausažemis leido Svėdasų parapiją skersai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėžyti — rėžyti, o, ė iter. 1 rėžti. 1. DŽ pjaustyti į gabalus, raižyti, karpyti: Reikia jau rėžyti plonosios drobelės, tekėti už bernelio LTR(Plv). Kap sesulės drobes rėdė, dar man nerūpėjo, kap martelės drobes rėžė, tai jau man parūpo (d). Vrn. Neturiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sausažemis — 1 sausãžemis sm. (1) Rtr, NdŽ 1. DŽ žr. sausžemis: Baltijos jūra buvusi sausažemis rš. 2. sausa žemė: Sausažemis leido Svėdasų parapiją skersai ir pailgai išrėžyti puikiais vieškeliais Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surėžyti — tr. DŽ1 1. Q559,657, R139,277, N suraižyti gabalais, supjaustyti, sukarpyti: Da nesiuvo kalnių, tik kailius surėžė Ds. Stiklus surėžiau Slm. Tuos jaučius papjovė, skūras nulupo, surėžė, padarė ilgą diržą BsPIV21. Plonos drobės surėžyta, dovanėlės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrėžyti — tr. įraižyti, išgraviruoti: Ant kitos, viršutinės, tos sigilio plytelės šalies vėlesniame laike inrėžyta esą: vidury Radvilų erbas, o pakraščiu lotyniškas parašas LTI140(Bs). rėžyti; aprėžyti; įrėžyti; išrėžyti; nurėžyti; surėžyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”